השפעת האדם על עננים ומשקעים זריעת עננים האם אפשר להשפיע בצורה מלאכותית על תופעות מזג האוויר שתוארו בפרק זה ? האם , למשל , אפשר לפזר ערפל כבד ? ובעיקר - האם אפשר "לסחוט" מן העננים כמויות גדולות יותר של גשם ? הגב וּ ת כמויות הגשם חשובה במיוחד באזורים שחּונים כמו ארצנו , הסובלים ממחסור מתמשך במים . הבנת התהליכים היוצרים משקעים בתוך סוגי העננים השונים הביאה את המדענים לפתח דרכים להגברת כמות הגשמים היורדים מעננים נושאי משקעים , וזאת באמצעות תהליך הנקרא " זריעת עננים * " ( פריט . ( 61 כיום משתמשים בעיקר בשתי שיטות לזריעת עננים : • שיטה אחת היא זריעת חומר הגורם לקיפאון של הטיפות והופך אותן לגבישי קרח . חלקיקי הקרח הקפואים מתלכדים ביעילות רבה מאוד , ממש "נדבקים" אלה לאלה , ויוצרים גבישי קרח גדולים . כאשר אלה נופלים ארצה , הם מתחממים , מפשירים והופכים למים , ויורדים כגשם . זוהי השיטה המקובלת בישראל כבר עשרות שנים , ובה משתמשים בחומר הנקרא " יֹודיד הכסף * " כגרעיני קיפאון . את יודיד הכסף מפזרים באמצעות זריעה ממטוסים או באמצעות תנורים המצויים על הקרקע , ה"יורים" את יודיד הכסף אל העננים . • שיטה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית