משקעים משמים הגשם ראינו כי העננים מורכבים מטיפונות זעירות ומגבישי קרח . ואולם , הטיפונות והגבישים אינם נופלים ארצה - הם קטנים מדי , והרוחות העולות בתוך הענן מחזיקות אותם בריחוף באוויר . רק כאשר הטיפונות והגבישים גדלים ומשקלם רב יותר , הם גוברים על זרמי האוויר העולים ומתחילים בנפילה ארצה . חלקם מגיעים אל הקרקע בצּורת טיפות גשם . * הנפח של טיפת הגשם גדול פי 1 מיליון מהנפח של טיפונת הענן הזעירה ( פריט . ( 57 כיצד גדלות טיפונות הענן והופכות לטיפות גשם ? התהליך מתרחש ב3- דרכים : • התנגשות בין הטיפונות והתלכדות ביניהן , יוצרת מצב שבו הטיפונת כאילו בולעת טיפונת אחרת , עד שמתקבלת טיפה שהיא גדולה מספיק כדי להתחיל בנפילה כלפי מטה . תהליך כזה מתרחש בדרך כלל בענני העֵרמה , שבהם יש תנועות עולות ויורדות הגורמות להתנגשויות בין הטיפונות . גשם שנוצר בדרך זאת מתאפיין בירידה בעוצמה חזקה בתוך פרק זמן קצר . בין גשמי החורף בישראל זהו הסוג השכיח , ואכן , מי שאינו מצויד במטרייה יכול להירטב עד לשד עצמותיו בתוך דקות ספורות . • התע ּ ּות של אדי מים נוספים סביב הטיפונת הראשונה , עד שהיא מגיעה לגודל שבו כוח המשיכה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית