עננים בשמים העננים מהם ? הענן * הוא אוסף של טי ּ פֹוֹות מים * זעירות המרחפות באוויר . הטי ּ פונֹות הללו קטנות כל כך עד שאי אפשר לראות טיפונת בודדת בעין , ללא מכשֹור הגדלה . אילֹו היה בידינו ספר בישול מטא ֹ ו רֹ ֹוּוגי והיינו מחפשים בו מתכון ליצירת עננים - היינו מוצאים בו שני "מצרכי יסוד : " א . לחּות האוויר , * כלומר אדי המים * שבאוויר . ב . חלקיקים מוצקים הקרויים "גרעיני התע ּ ּות . * " נערוך היכרות עם שני גורמים אלה . א . לחות האוויר אדי המים נמצאים בכל מקום , אך איננו יכולים לראותם בעין - הם גז שקוף וחסר צבע . כמות אדי המים באוויר , היא הקובעת את מידת הלחּות של האוויר . מבטאים את לחות האוויר באמצעות מספר הגָרמים של אדי מים ב1- ק"ג אוויר . לחות האוויר תלויה ב3- גורמים : בקירבה למקורות מים , בכמות הצמחייה המצויה באזור , ובטמפרטורת האוויר . נפרט גורמים אלה : . 1 הקירבה למקורות מים - באזור המצוי בקירבת מקורות מים כמו אוקיינוסים או אגמים , שהמים מתאדים מהם באמצעות אנרגיית השמש , האוויר מכיל כמות אדי מים גדולה , ומידת הלחות גבוהה . מכאן ברור שבאזורי המדבר הצחיחים מידת הלחות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית