הרוח מהי , ומה הם מאפייניה בטבע קיימת מגמה ליצור מצב של איזון ושיווי משקל . מגמה כזאת קיימת גם כאשר אזורים סמוכים הם בעלי לחץ אוויר שונה . כיצד ? כללית אפשר לומר שהאוויר נע מהאזור שבו כמות האוויר גדולה יותר ( כלומר לחץ האוויר גבוה יותר , ( לאזור שיש בו כמות קטנה יותר של אוויר ( כלומר לחץ האוויר בו נמוך יותר . ( תנועת אוויר זאת היא הרוח . בתחזית מזג האוויר המושמעת בחדשות אנחנו שומעים לעתים משפטים בנוסח : "לידיעת הימאים , בים התיכון תנשב ֵ רוח דרומית עד דרום-מערבית , מתּונה עד עָרה " . תיאור כזה מכיל מידע על כיוון הרוח ועל עוצמת הרוח . אלה הם שני מדדים חשובים , שבאמצעותם מאפיינים את הרוח . על כיוון הרוח כפי שראינו , הרוח נוצרת כאשר אוויר זורם מאזור של לחץ גבוה לאזור של לחץ נמוך . אך חשוב לדעת שהאוויר אינו זורם מאזור לאזור בקו ישר : בגלל הסיבוב של כדור הארץ , האוויר נע בתנועה סיבובית במקביל לקווים המחברים נקודות ׁשוֹוות ְ -לחץ - איזוברים ( פריט . ( 29 מקובל להגדיר את כיוון הרוח על פי הכיוון שממנו הרוח נושבת . כלומר , כשאומרים "רוח דרומית" מתכוונים לרוח שבאה מכיוון דרום , וכשאומרים " רוח צ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית