הפרשים בלחץ האוויר - ה"מנוע" של הרוח כיצד נוצרת הרוח ? הגורם המרכזי והיסודי להיווצרּות הרוח הוא ההפרשים בלחץ האוויר * בין אזורים סמוכים . נסביר תחילה מהו לחץ האוויר , מדוע נגרמים שינויים בלחץ האוויר , ולמה גורמים שינויים אלה . לחץ האוויר מהו משקל האוויר באטמוספרה יוצר לחץ על פני הקרקע . כדי להבין את התופעה דמיינּו כאילו קיים "עמוד אוויר , " המתרומם מגובה פני הים ועד לפסגת האטמוספרה ומשקלו לוחץ על יחידת שטח של 1 סמ"ר 1 ) סנטימטר רבוע . ( ככל שגובהו של "עמוד האוויר" רב יותר כן הלחץ על יחידת השטח שמתחתיו גדול יותר . מכאן אפשר להבין שלחץ האוויר משתנה עם העלייה בגובה : בפסגות ההרים , למשל , לחץ האוויר נמוך מלחץ האוויר בגובה פני הים ( פריט . ( 26 את לחץ האוויר מודדים במכשיר הנקרא ּברֹומטר , * ומבטאים אותו ביחידת מידה הנקראת ּבר * ( או באלפית הּבר , הנקראת מיליּבר . (* בגובה פני הים לחץ האוויר הממוצע הוא כ1- ּבר ( כ 1 , 000- מיליּבר , ואם רוצים לדייק 1 , 013 - מיליּבר . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית