פעילויות . 1 א . איזה חלק ( ב ( % - של קרינת השמש מגיע אל פני כדור הארץ , נבלע בהם ומחמם אותם ? ב . מה קורה לשאר חלקי הקרינה ? הסבירו . . 2 א . מדוע ביום שבו השמים בהירים , ללא עננים , חם יותר מביום שבו השמים מכוסים בעננים ? ב . מדוע הלילה קר יותר כשהשמים בהירים , ללא עננים ? אתגר . 3 * כדי למדוד את טמפרטורת האוויר , היכן נכון יותר לשים את מד החום - חשוף לשמש , או בצל ? הסבירו מדוע . . 4 היכן עוצמת הקרינה גבוהה יותר - בקירבת קו המשווה או בקטבים ? הסבירו מדוע . היעזרו בפריט 4 שבעמ' . 61  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית