קרינה וצבע קרינת השמש הנראית לנו שקופה וללא צבע - היא זאת ה"צובעת" את עולמנו בצבעים שונים . כיצד ? תחום האור הנראה - חלק מקרינת השמש ( ראו עמ' - ( 20 כולל בתוכו את כל הצבעים שעין האדם רואה . אם נעביר את האור הנראה דרך מנסָרה שקופה , הוא יתפצל ונוכל להבחין בצבעי הקשת שמהם הוא מורכב - סגול , כחול , ירוק , צהוב , כתום , אדום ( פריט . ( 21 הטבע מספק לנו מעין מנסרות כאלה , אשר האור העובר דרכן מתפצל ויוצר תופעות אופטיות מרהיבות עין ביופיין . נכיר כמה תופעות כאלה . קשת בשמים ה"מנסרה" הטבעית המ ּ ּכרת ביותר היא טיפת המים : כאשר אור השמש פוגע בטיפות הגשם כשהן בדרכן אל הקרקע , הוא נשבר ומתפצל לצבעיו השונים , וכל צבע מוחזר בנפרד , בזווית אחרת . על ידי שבירת האור והחזרתו בזוויות שונות נוצרת קשת צבעונית הנפרסת על פני השמים ( פריט . ( 22  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית