קרינת השמש והאטמוספרה רק חלק מקרינת השמש - כ 51 % - ממנה - מצליח לעבור באטמוספרה ללא הפרעה ולהגיע אל פני כדור הארץ , להיבלע בהם ולחמם אותם . יתרת הקרינה נבלעת או מוחזרת והיא אינה מחממת את פני כדור הארץ ( פריט : ( 15 • בליעת הקרינה * - חלק מהקרינה , כ 19 % - ממנה , פוגע במהלך דרכו באטמוספרה בגזים , בעננים ובחלקיקים שונים המצויים באוויר , נבלע בתוכם וגורם להתחממות האטמוספרה . קרינה זאת אינה מגיעה אל פני כדור הארץ . • החזרת הקרינה * - חלק אחר של הקרינה , כ 25 % - ממנה , אינו מגיע כלל אל פני כדור הארץ אלא פוגע במהלך דרכו באטמוספרה בעננים ובחלקיקים המצויים באוויר , ומוחזר ישירות לחלל . חלק נוסף של הקרינה , כ 5 % - ממנה , אמנם פוגע בקרקע , אך מוחזר אף הוא אל החלל ואינו תורם להתחממות של פני כדור הארץ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית