מיקרון = מיליונית המ"מ ככל שאורך הגל של הקרינה קצר יותר , כך יש לקרינה אנרגיה רבה יותר . לקרני הרנטגן ( קרני , ( X לדוגמה , שהם בעלי אורך גל קצר , יש אנרגיה גבוהה ביותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית