קרינת השמש מהי קרינת השמש , הנוצרת בתהליכים גרעיניים * מורכבים המתרחשים בתוך השמש , היא המקור המרכזי לאנרגיה בכדור הארץ . הקרינה הנפלטת מן השמש בעקבות התהליכים המתרחשים בתוכה מתפשטת ומתקדמת בחלל בצורת גלים במהירות עצומה , כ 300 , 000- ק"מ בשנייה . מהירות זאת ידועה בשם "מהירות האור . * " אילו מטוס היה יכול לטוס במהירות כזאת , הוא היה טס הלוך וחזור מתל אביב לניו יורק כ17- פעמים בשנייה ! הקרינה נפלטת מן השמש באורכי גל * שונים . כלל אורכי הגל של הקרינה הנפלטת מהשמש נקרא בשפה המדעית בשם "סּפקטרּום אלקטרֹומגנטי . * " העין שלנו אינה מסוגלת לראות את כל הספקטרום . האור שאנו רואים בעינינו הוא רק חלק קטן ממנו , והוא נקרא "תחּום האור הנראה * " ( איור . ( 14  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית