פעילויות . 1 האטמוספרה מכּונה " מעטפת החיים שלנו , " שכן בלעדיה לא היו מתאפשרים חיים על פני כדור הארץ . ציינו 3 עובדות המאשרות את המשפט הזה . בתשובתכם הסבירו כיצד האטמוספרה מגינה עלינו . אתגר . 2 * תארו את המתרחש על פני כוכב לכת שאין סביבו אטמוספרה . התמקדו במה שקורה ביום ובלילה . . 3 סרטטו במחברת טבלה כדוגמת זו שלפניכם ורשמו בה את שמות הגזים שבאטמוספרה ואת חלקם היחסי באוויר . היעזרו בפריט 2 ( עמ' . ( 7 . 4 להתפרצות געשית רבת עוצמה יש השפעה על האטמוספרה . תארו מהי ההשפעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית