הצורה המשּוננת של הגרף נובעת מן השינויים העונתיים בריכוז הפחמן הדּו-חמצני באוויר : בקיץ ובאביב , הצמחייה הירוקה והמׂש ַ גׂש ֶ גת משתמשת בכמויות גדולות של הפחמן הדו-חמצני לביצוע הטמעה , ולכן ריכוזו באוויר יורד ; בסתיו ובחורף , לעומת זאת , כשׂשורר קור והעצים עומדים בשלכת והם כמעט ערומים ( ללא עלים ירוקים ) - תהליך ההטמעה מּואט , ולכן ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר שב ועולה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית