א . הקרינה פוגעת במולקולה של חמצן ומפצלת אותה ל2- אטומים . ב . אחד מן האטומים פוגש מּולקּולת חמצן אחרת . ג . הוא מתלכד איתה ויוצר מולקולה בת 3 אטומים של חמצן - מולקולת אוזון . ד . האוזון נהרס בעת שקרינה על–סגולה פוגעת בו . ה . הקרינה מפרקת את מולקולת האוזון לאטום בודד ולמולקולת חמצן בת 2 אטומים . ו . נֹוצרות מולקולות רגילות של חמצן , שכל אחת מהן בת 2 אטומים ; וחוזר חלילה . הנוסחה הכימית של תהליך היצירה והפירוק של האוזון היא : O + O O 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית