שוב חישוב פעולות חשבון 1בדואר אפשר לקנות חבילות של 25 מעטפות. לנוחות הקונים מוצגת טבלה המפרטת כמה מעטפות יש בחבילה אחת, ב5 חבילות, ב10 חבילות וב50 חבילות. מספר החבילות 1 5 1050 ספר המעטפות מ 2512 525 01,250  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית