לקראת צמצום 1לפניכם רשימת מספרים: ,108 ,90 ,84 ,24 ,72 ,63 ,54 ,45 ,53 ,49 ,29 ,36 ,30 ,27 ,23 ,132 120 כתבו בכל סעיף את כל המספרים המתאימים מהרשימה ואת סימן ההתחלקות. (שימו לב: יש מספרים שמתאימים לכמה סעיפים.) דוגמהכתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.2 ,108 ,90 ,84 ,24 ,72 ,54 ,36 ,30 ,132 120 מהו סימן ההתחלקות ב2 ספרת היחידות היא זוגית.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית