בעיר המספרים מתפתחת בוקר אחד שמע 0 רעש ומהומה. כאשר יצא מהאוהל, ראה שהוקמה חומה ומעבר לה נבנתה שכונה חדשה. 0 שמח וניסה להכיר את שכניו החדשים. "אנחנו שכונה א: שכונת המספרים השלמים הגדולים ממך!" הכריזו תושבי השכונה החדשה. "יש גם שכונה ב " התעניין .0 "אנחנו שכונה ב: שכונת השברים הגדולים ממך", שמע 0 קולות אחרים. אף שהתושבים החדשים לא נתנו ל–0 את הכבוד המגיע לראשונים, שמח 0 שהם הופיעו, ושהעיר מתחילה את חייה. הוא הכיר כמה מהתושבים החדשים. שכונה א - שכונה ב - המספרים השלמים החיוביים השברים החיוביים (מספרים אלה נקראים גם מספרים טבעיים.) כתבו חמישה מספרים שהם תושבי שכונה א וחמישה מספרים שהם תושבי שכונה ב. העיר גדלה והתפתחה. התושבים הקימו בית ספר, חממת פרחים, חנויות ומפעל קטן. הם לא שכחו לדאוג גם לתרבות הפנאי. נסתובב קצת בעיר ונראה כיצד תושבי העיר מבלים את זמנם הפנוי. מועדון הספורט בעיר הוקם מועדון ספורט. במועדון מתאמנת קבוצת תושבים מהשכונות א ו–ב. כל מספר בקבוצה קטן מ–.5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית