198 אבו סימבל )מצרים( - 192 אברו, נהר - עמ 29 ת אגאי, ים - עמ ,12 ,13 26 ת, ,152 155 ת, ,157 ,160 ,166 ,169 170 אגיו ניקולאוס )כרתים( - עמ 52 ת אדנה )טורקיה( - עמ 150 אדריאתי, ים - עמ ,12 ,13 ,124 135 אוגנדה - עמ 176 אולימפוס, הר - עמ ,132 146 ת, 147 אולימפיה )יוון( - עמ ,134 143 ת אוסטריה - עמ 108 אוסטרליה - עמ 36 אוקאמדן, מעבר הר - עמ 100 אוקראינה - עמ 73 אטלנטי, אוקיינוס - עמ ,12 ,18 ,21 ,65 ,73 74 ת, ,86 ,88 ,91 ,103 ,106 ,139 172 אטלס, הרים - עמ ,88 ,90 92 ת, 100 ת, ,103 104 אטנה, הר - עמ 31 ת, 113 ת אידרה, אי - עמ 138 ת איזמיר )טורקיה( - עמ ,54 ,150 155 איטליה - עמ ,10 17 ת, ,18 ,24 ,27 ,31 ,40 ,47 ,53 54 ת, 59 ת, 61 ת, ,62 ,63 ,66 67 ת, ,68 ,70 71 ת, 74 ת, ,75 ,82 ,85 ,106 ,108 ,110 ,113 117 ת, ,118 ,148 170 אילת )ישראל( - עמ 41 אילת, מפרץ - עמ ,178 191 איסטנבול )טורקיה( - עמ 12 ת, 51 ת, 53 ת, ,54 81 ת, ,150 ,152 ,155 ,163 164 ת, 165 ת, 169 איסמעיליה )מצרים( - עמ 172 איראן - עמ 156 אירופה - עמ ,6 ,9 ,10 ,12 ,24 ,46 ,47 ,53 54 ת, ,63 ,70 ,72 ,74 ,86 ,88 ,93 ,108 ,117 ,126 ,130 ,1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית