193193 ג ל מ י ד ע תרגום השבעים ספר התורה תורגם כמעט לכל השפות הקיימות בעולם. אחד התרגומים, שבוצע כבר לפני 1,800 שנה, הוא תרגום התורה ליוונית עתיקה, שנקרא "תרגום השבעים" )ביוונית, "ספטו אגינטה"(. התרגום הזה נקרא כך מפני שלפי המסורת תרגמו אותו שבעים זקנים, שהוזמנו על ידי המלך המצרי לבית תלמי לבצע את העבודה בעיר אלכסנדריה שבמצרים. האגדה מספרת כי במהלך עבודת התרגום סגר המלך את הזקנים ב70- חדרים נפרדים, וראו זה פלא: 70 נוסחי התרגום של החכמים היו זהים לגמרי? מצרים - הנקודה היהודית מצרים מוכרת לנו מימי קדם, מסיפורי התנ"ך: יעקב אבינו, אשר יצא עם משפחתו למצרים כדי "לשבור שבר" - להיחלץ מן הרעב ששרר בארץ ישראל; יוסף בנו, שהיה איש מכובד בבית פרעה; ומשה רבנו, שהוציא את בני ישראל ממצרים לאחר מאבקים קשים. במשך דורות רבים הייתה במצרים קהילה יהודית, בעיקר באלכסנדריה ובקהיר. הרמב"ם, רבי משה בן מיימון, הפילוסוף היהודי הגדול, חי שנים רבות במצרים וכתב שם הרבה ספרים חשובים. לספריו הייתה חשיבות רבה בקרב היהודים וגם בקרב המוסלמים. מסוף המאה ה19- )לפני כ120- שנה( ועד לקום מדינת ישראל שגשגה הקהילה היהודית במצר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית