מצרים - מדינה מתפתחת בעת העתיקה, לפני אלפי שנים, הייתה מצרים ממלכה גדולה וחזקה, ובתקופות מסוימות היא אף שלטה בארצות באזור, בהן גם ארץ ישראל. באותה עת התפתחה במצרים תרבות עשירה: השליטים, החכמים וכוהני הדת השתמשו באמצעים טכנולוגיים חדישים לתקופתם - כתב החרטומים, נייר מצמח הפפירוס, שיטות השקיה מיוחדות, וחישובים מסובכים לחלוקת מי הנילוס; הסופרים המצריים כתבו סיפורים, דברי חוכמה, משלים וספרי מדע; והאדריכלים המצריים הגיעו להישגים גדולים בבניית ארמונות ומבני ענק, ובהם הפירמידות המפורסמות. סופה של הממלכה המצרית היה כשנכבשה, לפני כ2,500- שנה, בידי הפרסים, ומאז נשלטה מצרים על ידי אימפריות ועמים זרים: היוונים, הרומאים, הצלבנים, הערבים, העותמאנים, הצרפתים והבריטים. בשנת 1922 קיבלה מצרים עצמאות מידי הבריטים, ומאז היא מתמודדת עם קשיים רבים. כיום מצרים היא מדינה מתפתחת וענייה, ובשנת 2002 היא דורגה במקום ה120- מבחינת רמת ההתפתחות שלה, מתוך 177 מדינות בעולם. רבים מתושביה חיים ברמת חיים נמוכה, ולדוגמה: ברוב הבתים במצרים אין טלפון, ורק למשפחות מעטות יש מכונית )ראו השוואה לישראל בטבלה שלפניכם(. נדון במאפי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית