158 טורקיה - בדרך ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת טורקיה נחשבת למדינה מתפתחת. בשנת 2004 היא דורגה במקום ה88- מתוך 177 מדינות בעולם, מבחינת רמת ההתפתחות שלה. אבל בגלל הפערים בין חלקיה של המדינה - כאשר מבקרים בטורקיה אפשר להבחין בקלות שבאזורים המערביים של המדינה רמת הפיתוח גבוהה בהרבה מן הדירוג הזה, ואילו באזורים שבמרכז המדינה ובמזרחה רמת הפיתוח נמוכה בהרבה מן הדירוג. נבדוק מה מאפיין את טורקיה כמדינה מפותחת ומה מאפיין אותה כמדינה מתפתחת. החקלאות מסורתית ברובה כשליש מתושבי טורקיה חיים בכפרים ומתפרנסים מחקלאות. שיטות העבודה של החקלאים - רובן שיטות מסורתיות ומיושנות, אבל יש חקלאים המשתמשים בשיטות עבודה מודרניות יותר. כך אפשר לראות בטורקיה חקלאים המובילים את התוצרת בעזרת עגלה רתומה לסוס, ואחרים המשתמשים בטרקטור. באזורים הסמוכים לחופים מגדלים בעיקר טבק, תה, כותנה )המשמשת לתעשיית הטקסטיל(, וגידולים האופייניים לאזור הים התיכון, כמו זיתים, גפנים, תאנים, הדרים וירקות מסוגים רבים. באזור רמת אנטוליה מגדלים בעיקר דגנים )חיטה ושעורה( וסלק סוכר, וגם עדרי בקר וצאן שמפיקים מהם מוצרי עור וצמר ליצוא. באזורים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית