157 טורקיה - פערים בין מזרח למערב רמת הפיתוח באזורים המערביים של טורקיה גבוהה בהרבה מרמת הפיתוח באזורים שבמרכז המדינה ובמזרחה. במערב טורקיה יש תשתיות מפותחות של תחבורה, חשמל, מים וביוב, בנייה מודרנית, אזורי תעשייה, מרכזי קניות ובתי מלון מודרניים. אזור רמת אנטוליה שבמרכז טורקיה הוא אזור מעבר. אל האזור הזה מובילים כבישים רחבים ומהירים, אך לצד המכוניות הדוהרות עליהם אפשר לראות תושבים הנעים ממקום למקום בסוס ובעגלה. בחלקה המזרחי של טורקיה רמת הפיתוח נמוכה: הדרכים משובשות וחלקן אף אינן סלולות, ברוב היישובים אין אספקה של חשמל ומים לבתים ועד היום אפשר לראות בהם מנורות נפט, כלי עבודה פש ו ט י ם , ע ג ל ו ת ה נ ע ו ת בדרכ י ם , ו שט י ח י ם שא ו רגים אותם בעבודת ידיים. הפערים גורמים להגירה של רבים מתושבי טורקיה המזרחית והמרכזית למערב המדינה )ראו עמ 159(. מדוע התפתח האזור המערבי של טורקיה יותר מהאזור המזרחי. נמנה כמה סיבות: • האזור המערבי של טורקיה נמצא בין הים התיכון לים השחור, והוא מאפשר חיבור בין התושבים החיים סביב שני ימים אלה. ואכן, בתקופות רבות בהיסטוריה של טורקיה שימשו האזור המערבי שלה, וב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית