יוון נחשבת למייצגת של הים תיכוניות. מדוע? • תולדות יוון קשורות בקשר הדוק לים התיכון - מאז ומתמיד היו היוונים יורדי ים )אנשי ים(, ועיקר פרנסתם הייתה מן הים התיכון. בעת העתיקה שלטה יוון על חלק מארצות הים התיכון, והתפתחה בה תרבות מפוארת שעד היום יש לה השפעה על התרבות של עמי האזור ושל העולם כולו. • האקלים, הנופים והחקלאות ביוון הם ים תיכוניים - ב יוון ש ו רר אקלים ים תיכוני, הנופים בה הרריים, והחקלאות אופיינית לאזור הים התיכון - מגדלים בה זיתים, גפנים, ירקות והדרים, צאן ודגים. המאכלים האופייניים ליוון - זיתים כבושים, שמן זית, גבינות עזים, בשר כבש, ירקות ופירות - מבוססים על חקלאות ים תיכונית, והם סמל למטבח הים תיכוני. • ליוון קו חוף ארוך במיוחד, אלפי קילומטרים של חוף ים תיכוני. לאורך החופים שוכנות ערי נמל גדולות וגם עיירות קטנות, שלכולן נמל המשמש לדיג, לשיט ולמסחר, ודרכן יוון מקיימת קשרי מסחר ותיירות עם מדינות הים התיכון האחרות. לאורך החופים ובאיים הרבים מבלים מדי שנה תושבים ותיירים ונהנים מן הים ומן האווירה הים תיכונית היוונית המיוחדת. משימת סיכום בחרו אחד מהנושאים שלמדתם על יוון וסכמו אות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית