הדגל הסמל איטליה היא חצי אי הנמצא במרכז הים התיכון והוא מחובר ליבשת אירופה. חצי האי האיטלקי מזכיר בצורתו מגף, ואכן, בשפה עממית הוא מכונה בשם ”ארץ המגף". איטליה נקראת גם בשם חצי האי האפניני, וזאת בגלל הרי האפנינים החוצים את המדינה לכל אורכה. לאיטליה שייכים שניים מהאיים הגדולים המצויים סמוך אליה בים התיכון - סיציליה וסרדיניה, ועוד כמה איים קטנים הנמצאים בים התיכון. איטליה היא חלק ממדינות ”האיחוד האירופי המשותף" - ארגון שחברות בו 25 ממדינות אירופה. תושבי המדינות החברות בארגון יכולים לנוע בין המדינות בחופשיות ולעבוד בכולן, ללא צורך באישורים מיוחדים. למדינות החברות באיחוד האירופי יש מטבע משותף )”יורו"(. זהו ארגון חשוב ההולך וגדל, ומצטרפות אליו עוד מדינות מאירופה. השטח: 300,000 קמ"ר )פי 14 משטחה של ישראל( האוכלוסייה: 57 וחצי מיליון נפש )נכון לשנת 2002( הרכב האוכלוסייה: רוב התושבים איטלקים צורת השלטון: דמוקרטיה )כלומר: ההחלטות במדינה מתקבלות על פי דעת הרוב, ולכל אזרחי המדינה יש אותן זכויות ואותן חובות( השפה: איטלקית. בצפון איטליה, סמוך לגבול עם אוסטריה ושוויץ, מדברים גם גרמנית. סמוך לגבול עם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית