מרוקו - הנקודה היהודית היהודים חיים במרוקו ובארצות המגרב האחרות זה כ 1,800 שנה, רוב השנים תחת שלטון מוסלמי. היהודים חיו בקהילות, שהיו מפוזרות כמעט בכל הערים של מרוקו וגם בכפרים המרוחקים שבהרי האטלס. מנהיגי הקהילות היו לרוב משכילים ובעלי השפעה, והם פעלו אצל השליטים לטובת היהודים. קהילה יהודית גדולה וחשובה הייתה בעיר פס, שם התרכזו יהודי מרוקו העשירים, מנהיגי העם, החכמים והסופרים ליהודים במרוקו הייתה תרבות עשירה ומתוכם קמו רבנים, חכמי תורה ומשוררים מפורסמים אחד החשובים שבהם היה רבי יצחק אלפסי, הידוע בשם "הריי׳ף״, אשר פעל בעיר פס. הריץ* התפרסם בעיקר בשל חיבורו על התלמוד, שתימצת את ההלכות המעשיות והנחוצות ביותר בתקופתו חיבור זה נקרא בתקופה מאותרת יותר בשם ״תלמוד קטן״. השנים הרבות שבהן חיו היהודים בשכנות עם המוטלמים, השפיעו עליהם הם דיברו בשפה יהודית-ערבית מיוחדת, קראו לילדיהם בשמות לא-יהודיים, והיו להם מנהגים ומסורות הדומים לאלה של המוסלמים. אולם בכל מקום הם שמרו על ייחוךם הדתי, על אהבתם הגדולה לארץ ישראל ועל הקשר עם הקהילה היהודית בתפוצות. היהודים שחיו במרוקו עברו תקופות קשות מאוד של רדיפו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית