מרוקו - מדינה מתפתחת עם תקווה לעתיד מרוקו היא מדינה מתפתחת. בשנת 2002 היא דורגה במקום ה 125מתוך 177 מדינות בעולם, מבחינת רמת ההתפתתות שלה )ראו בטבלה שבסוף הספר.( רבים מתושבי מרוקו חיים ברמת חיים נמוכה, ולדוגמה: ברוב הבתים אין טלפון, ורק למשפחות מעטות יש מכונית )ראו בטבלה שלפניכם בהשוואה למצב בישראל.( ועם זאת, בהשוואה למדינות מתפתחות אחרות, במרוקו מתרחשים תהליכי פיתוח הנותנים תקווה שבשנים הבאות ישתפר מצבה. נדון בכמה נושאים המאפיינים את מרוקו כמדינה מתפתתת, ונתאר את תהליכי הפיתוח המתרחשים בה. כמחצית מתושבי מרוקו מתפרנסים מחקלאות במרוקו, כמחצית התושבים חיים בכפרים ומתפרנסים מחקלאות מסורתית. )לשם השוואה - בישראל מרבית התושבים חיים בערים, ורק תושבים מעטים מתפרנסים מחקלאות.( מלבד אזורי המדבר - במרבית שטחה של מרוקו תנאי השטח טובים לחקלאות, וברוב האזורים שבתחומה אין מחסור במקורות מים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית