בחלק זה של הספר ניכנס בשעריהן של חמש ממדינות הים התיכון: מרוקו, איטליה, יוון, טורקיה ומצרים. בכל מדינה נפתח בהצגת תעודת הזהות שלה ובהיכרות עם נופיה ועם אקלימה. אחר כך נתוודע אל תנאי החיים ואל אורחות החיים של התושבים. תוך כדי כך נתמקד ברמת החיים של תושבי המדינה ונבדוק אילו תהליכי שינוי מתרחשים בה. נמשיך בסיור באתרים המרכזיים של המדינה, ונעמוד על המאפיינים הים תיכוניים שלה. נקנח במתכון אופייני, שתוכלו להכין בעצמכם חלק שני: 5 מדינות לחופי הים התיכון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית