ב. איכות המים והחופים זיהום הים וחופיו, והפגיעה בבעלי החיים שבים, יוצרים בעיה המטרידה את תושבי ארצות הים התיכון. הבעיה קשה במיוחד מפני שהים התיכון הוא ים סגור כמעט לגמרי, וחומרי הזיהום הנשפכים אליו מצטברים בו. מה הם מקורות הזיהום והפגיעה במי הים התיכון ובחופיו? זיהום מי הים אילו חומרים מוזרמים אל הים התיכון ומזהמים אותו? • אל מי הים התיכון מגיעים שפכי ביוב שמקורם בתושבי ארצות הים התיכון ובתיירים הרבים המתארחים סביבו. מי ביוב שאינם מטוהרים במכוני טיהור, נשפכים בסופו של דבר אל הים ומזהמים אותו. • פסולת מוצקה כמו שאריות של חומרי בניין ואשפה מסוגים שונים, מושלכת אל מי הים בכמויות עצומות - מיליוני טונות בכל שנה? • מפעלי תעשייה רבים מזרימים אל הים את השפכים שלהם, המכילים גם חומרים מסוכנים כמו מתכות וחומרים רעילים. • בימינו החקלאים משתמשים בכמויות גדולות של חומרי הדברה וחומרי דישון, שתפקידם לשפר את איכות הגידולים ולהגדיל את כמותם. מי הגשם שוטפים חומרים אלה אל הים ומזהמים את מימיו. • אוניות ומכליות נפט רבות משייטות במי הים התיכון, ולעתים דולף מהן דלק או נפט, המזהמים את המים. לעתים אף מתרחש אסו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית