מדינות הים התיכון סובלות מזיהום הים והחופים. חלק מהן, בעיקר המדינות השוכנות בדרומו של הים התיכון ובמזרחו, סובלות מאז ומתמיד ממחסור במים. במרוצת הדורות גברו הקשיים בשני התחומים האלה, במידה רבה בגלל מעשי ידי האדם. בפרק זה נעסוק בקצרה בקשיים בתחומים אלה, ובכמה פתרונות אפשריים. א. המחסור במים במקומות רבים סביב הים התיכון, ובמיוחד באזורי האקלים המדברי, קיים מחסור גדול במים. המחסור במים היה קיים באזור כבר בעבר, ועם הזמן הוא גבר. מדוע? במהלך ההיסטוריה הארוכה של האזור, מספר התושבים החיים בו גדל ורמת החיים שלהם עלתה, והם משתמשים כיום ביותר ויותר מים - בחיי היום-יום, בחקלאות ובתעשייה. אל תושבי האזור מצטרפים למעלה מ200- מיליון התיירים המבקרים בו מדי שנה, שגם הם משתמשים בכמויות מים גדולות. פתרונות למחסור במים • חיסכון במים: הצעד הראשון שיש לנקוט באזור הסובל ממחסור במים הוא לחסוך במים ולהשתמש בהם בתבונה. קיימים אמצעים שונים לצמצם את כמות המים שמשתמשים בה, ולדוגמה: חיסכון גדול במים נובע מן השימוש בטפטפות להשקיה של שדות חקלאיים. הטפטפת היא המצאה ישראלית הנפוצה כיום בכל רחבי העולם? הטפטפת משקה את השטח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית