א. החקלאות בארצות הים התיכון החקלאות היא מרכיב חשוב בכלכלה של ארצות הים התיכון. תנאי הטבע המאפיינים את האזור - סוגי האקלים הקיימים בו ופני השטח שלו - מאפשרים לגדל שפע של גידולים, מסוגים רבים ושונים. מהי ההשפעה של תנאי האקלים על החקלאות באזור? וכיצד משפיעים פני השטח על החקלאות באזור? השפעת האקלים על החקלאות באזור היתרון הגדול של האקלים הים תיכוני הוא בטמפרטורות הנוחות המאפיינות אותו: בחורף לא קר מדי ובקיץ לא חם מדי, ולכן אפשר לגדל באזורי האקלים הים תיכוני גידולים רבים. חלק מן הגידולים אפשר לגדל כגידולי בעל, למשל: חיטה ושעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר )נשמע מוכר? ודאי, הרי אלה הם שבעת המינים...(. וחלק מן הגידולים הם גידולי שלחין, למשל: ירקות, כותנה, מטעי פירות ועצי הדר. בעבר היה אפשר לגדל גידולי שלחין רק בקירבת נחלים, מעיינות, ימות וכדומה, שיש בהם מים במשך כל ימות השנה. כיום יש בידי האדם אמצעים שונים, שבעזרתם הוא יכול להוביל מים ממקום למקום או לאגור מים לתקופת הקיץ. וכך, באזורים של אקלים ים תיכוני מגדלים כיום גם גידולים רבים שבעבר לא יכלו לגדל בגלל מחסור במים, למשל: הדרים, אבוקדו, בננו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית