פרק :6 הכלכלה מהי כלכלה? ככל שהמערכת הכלכלית של מדינה מפותחת ויעילה יותר, כן תנאי החיים בה נוחים יותר ורמת החיים של תושביה גבוהה יותר. כשמדברים על כלכלה של מדינה - למה בעצם מתכוונים? בכל מדינה יש ענפי כלכלה שונים: תעשייה, חקלאות, מסחר, תיירות, תחבורה, שירותים ציבוריים, ועוד רבים אחרים. העובדים בענפי הכלכלה השונים מגדלים, מייצרים, קונים ומוכרים מוצרים, ידע ושירותים. המוצרים יכולים להיות: מוצרי חקלאות )חלב ומוצריו, פירות, ירקות, פרחים( או מוצרי תעשייה )מטוסים, מחשבים, בגדים(. הידע והשירותים אף הם רבים ומגוונים, לדוגמה: שירותי תיירות שנותנים סוכני נסיעות, עובדי בתי מלון, מלצרים ועוד; ייעוץ משפטי שמקבלים מעורך דין; שירותים בענייני כספים שנותנים הבנקים; וגם עבודתם של המורים, הרופאים, המעצבים וסוכני הביטוח. בגלל ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, התחבורה והתקשורת בעולם, הולכים ומתחזקים הקשרים הכלכליים בין מדינות העולם. לתהליך הזה קוראים ”גלובליזציה" )מהמילה ”גלובוס" - עולם(. במסגרת התהליך הזה - תיירים, עובדים, סוחרים וסחורות, מוצרים ושירותים, זורמים ממקום למקום וממדינה למדינה, וכך נוצרים קשרים ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית