כשרוצים להכיר את התרבות של האנשים באזור מסוים, לומדים את ההיסטוריה שלהם; בודקים באיזו דת הם מאמינים ומה הם המנהגים והחגים של הדת שלהם; טועמים אילו מאכלים הם אוכלים וכיצד הם מכינים אותם; מבררים איך הם נוהגים להתלבש; לומדים מאילו חומרים הם בונים בתים ומה הם הצורה והגודל המאפיינים את בתיהם; מתעניינים במוזיקה, בשירה ובסיפורים שלהם. מן המידע שאוספים בנושאים אלה אפשר ללמוד רבות על התרבות של תושבי המקום. נברר מה הם המאפיינים של התרבות בארצות הים התיכון. א. הדתות סביב הים התיכון התפתחו שלוש דתות: הדת היהודית, הדת הנוצרית והדת המוסלמית. שלושתן דתות מונותאיסטיות, כלומר, דתות המבוססות על האמונה באל אחד. ראשיתה של האמונה באל אחד היא ביהדות, אשר צמחה באזור הים התיכון. מן היהדות עברה האמונה באל אחד לנצרות ולאיסלאם. במפה שלפניכם תוכלו לראות שרוב התושבים החיים מצפון לים התיכון הם נוצרים, רוב התושבים החיים מדרום לים התיכון הם מוסלמים, והיהודים חיים בישראל שבמזרח התיכון. לדת יש השפעה רבה על אורח החיים של כל אחד ועל אורח החיים של הציבור כולו. ברוב החברות, הדת היא שקובעת מה לחגוג, כיצד ומתי; מה הם הטקסים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית