42 באזור הים התיכון בעלי החיים והצמחים מתפתחים היטב, בעיקר בזכות האקלים הנוח. בפרק זה נתאר מעט משפע הצמחים ובעלי החיים, הן באזור האקלים הים תיכוני והן באזורי האקלים המדברי והאקלים הצחיח למחצה. א. הצמחייה ובעלי החיים באזורי האקלים הים תיכוני בתנאי האקלים הים תיכוני יש יתרון ויש חיסרון לבעלי החיים ולצמחים. היתרון הוא בטמפרטורות הנוחות השוררות במשך מרבית ימות השנה )לא גבוהות מדי ולא נמוכות מדי(, ובגשמים היורדים בעונת החורף. והחיסרון הוא בכך שעונת הקיץ ממושכת מאוד ולא יורדים בה כלל גשמים. בזכות הטמפרטורות הנוחות וגשמי החורף, יכולים להתקיים באזור זה מינים רבים של צמחים ובעלי חיים, אבל מתקיימים רק אלה המותאמים לקיץ הארוך והיבש. איך מותאמים הצמחים ליובש של הקיץ הארוך? הנה שתי דוגמאות: • בין צמחי האזור מצויים צמחים חד-שנתיים. אלה הם צמחים הנובטים עם בוא הגשמים ואז הם גדלים ופורחים, ולאחר מכן הם יוצרים זרעים ומתייבשים. במשך כל התקופה הארוכה והיבשה של הקיץ הזרעים שלהם מצויים בתרדמה - הם ינבטו רק בתחילת החורף הבא, עם בוא הגשמים. • צמחים אחרים הם צמחי בצל וצמחי פקעת. אלה הם צמחים המצמיחים עלים ופר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית