ב. האקלים המדברי )צחיח( אלה החיים בנגב או מטיילים בו, מכירים את האקלים המדברי)הנקרא גם אקלים צחיח.( זהו האקלים השורר בשטחים נרחבים בחלקו הדרומי והדרום-מזרחי של הים התיכון, מעבר לרצועת החוף שבה שורר אקלים ים תיכוני)ראו במפת אזורי האקלים - עמ׳ .(38 אקלים כזה שורר ברצועת המדבריות שבין קווי הרוחב 20! 30! מצפון לקו המשווה, ובמדבריות נוספים בעולם. במפה שבעמ׳ 38 תוכלו לראות כי בין אזור האקלים המדברי לאזור האקלים הים תיכוני נמצא אזור של אקלים צחיח למחצה. באזור זה כמות הגשמים גדולה במקצת מכמות הגשמים באזורים של האקלים המדברי. מה מאפיין את האקלים המדברי? % במשך מרבית ימות השנה מזג האוויר יבש מאוד, וכמות המשקעים מועטה ביותר, פחות מ 200 מ״מ בממוצע בשנה. הקיץ ארוך וחם, והטמפרטורות מגיעות עד למעלה מ.40!0 בחורף הקצר הטמפרטורות נמוכות, ואירועי הגשם הם נדירים. למעשה, באזור של אקלים מדברי קיצוני יכולות לחלוף כמה שנים ללא גשם. % הבדל רב בין הטמפרטורות השוררות בחורף לבין הטמפרטורות השוררות בקיץ: בקיץ הטמפרטורות גבוהות מאוד, ובחורף הן נמוכות מאוד. לילות החורף קרים במיוחד. % הבדל רב בין הטמפרטורות השוררות ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית