עננים - היווצרות טיפות מים זעירות וגבישי קרת זעירים. כשהטיפות הזעירות מתלכדות וגדלות, הן יורדות אל פני האדמה בצורת משקעים. משקעים - גשם, שלג וברד. הם נקראים בשם זה כי הם יורדים )שוקעים( מן העננים אל פני הארץ. לחות - אדי מים המצויים באוויר, אך איננו רואים אותם. רוח - אוויר הנע ממקום למקום. טמפרטורות - מידות החום של האוויר. את הטמפרטורות מודדים במעלות צלסיוס, ונוהגים לסמן אותן כך: .!C לתנאי האקלים יש השפעה רבה על חייהם של בני האדם, למשל: כשקר מאוד - לא נעים להסתובב בחוץ, וצריך למצוא דרכים להתחמם; וכשחם מאוד - מרגישים צורך להסתגר בחדר ממוזג או לבלות בים. מה הם תנאי האקלים בסביבת הים התיכון? לים יש השפעה ממתנת על האקלים השורר באזורים השוכנים לחופיו. בגלל השפעה זאת, אלה המתגוררים בקירבת הים נהנים ממזג אוויר נוח יותר מזה השורר באזורים המצויים הרחק מהחוף. סמוך לים - בחורף קר פחות, ובקיץ חם פחות ורוחות קלות מנשבות מן הים ומפיגות מעט את החום. בפרק זה נלמד על שני סוגי האקלים העיקריים השוורים סביב הים התיכון: א. אקלים ים תיכוני ב. אקלים מדברי)אקלים צחיח( )מצפון לים התיכון, באזורים שאינם סמוכים לח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית