ב. מיגוון חופים החופים סביב הים התיכון שונים זה מזה. ההבדלים העיקריים הם בין החופים בחלקו הצפוני של הים התיכון לבין החופים בחלקו הדרומי. התבוננו במפה הפיזית של אזור הים התיכון )עמ’ 23( ותראו כי: • בחלק הצפוני של הים התיכון, קו החוף מפותל ומפורץ - יש בו מפרצים רבים, ובמקומות אחדים מצויים חצאי איים הבולטים אל תוך הים. שימו לב כי בקטע הזה של הים התיכון מצויים מרבית האיים שלו. כדאי גם לשים לב לרצועת החוף: רוב החופים באזור זה הם הרריים - ההרים יורדים בתלילות כמעט עד קו המים, ונשארת רצועת חוף צרה בלבד. • בחלק הדרומי ובחלק המזרחי של הים התיכון, קו החוף ישר למדי ויש בו רק כמה מפרצים רחבים וגדולים. בחלקים אלה של הים התיכון, בשונה מחלקו הצפוני, פזורים איים מועטים. גם רצועת החוף בקטע הזה שונה מאוד מזו שבצפון: כאן אזורי החוף הם בדרך כלל מישורים רחבי ידיים המכוסים בחולות. מפרץ - קטע של ים הנכנס אל תוך היבשה. חצי אי - אזור יבשתי שרוב שטחו מוקף במי ים ורק בצד אחד הוא מחובר ליבשה. אי - שטח יבשתי המוקף מים מכל צדדיו. בים האגאי הנמצא בין טורקיה ליוון מצויים איים רבים מאוד - גדולים וגם קטנים - כפי שרואים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית