א. נופים מגוונים באזורים שלחופי הים התיכון מצויים נופים רבים ומגוונים. התבוננו במפה שבעמוד הבא, מפה פיזית של ארצות הים התיכון. קשת הצבעים הירוקים מתארת אזורים נמוכים )מישורים ועמקים(, וקשת הצבעים החומים מתארת אזורים גבוהים )רמות והרים(. תוך כדי התבוננות במפה נסו לראות בדמיונכם את הנופים המתוארים בה: מישורים שטוחים, עמקי נהרות, רכסי הרים גבוהים, פסגות מושלגות, רמות גבוהות ועוד. תוכלו להתרשם מהנופים המאפיינים את ארצות הים התיכון גם בעזרת התמונות שבעמודים הבאים. מדרון הר הכרמל היורד אל הים בחיפה, ישראל 22 פעילות עיינו במפה ובתמונות שבעמודים .25-23 היעזרו במפות המתאימות באטלס. 1 ציינו שמות של 4 רכסי הרים המשתרעים באזור הים התיכון. באילו מדינות הם משתרעים? מצאו את הפסגה הגבוהה שלהם ורשמו את גובהה במטרים. 2 כתבו: מה ההבדל בין רמות למישורים?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית