ה. זרמים בים התיכון מי הים אינם עומדים במקום. מלבד תנועת הגלים המוכרת לנו, קיימת בים תנועה של מים ממקום למקום בכיוון אחד, והיא נקראת זרם ימי. מהו המסלול של הזרמים בים התיכון? כפי שלמדנו, מים נכנסים אל הים התיכון מן האוקיינוס האטלנטי, כדי לפצות על כמויות המים המתאדים ממנו בחום השמש. ואכן, זרם המים העיקרי נכנס מן האוקיינוס האטלנטי אל הים התיכון דרך מצר גיברלטר. הוא נע מזרחה לאורך חופי אפריקה עד לחופים המזרחיים של הים התיכון )הכוללים גם את ישראל(, וממשיך צפונה. שם, מדרום לטורקיה, הוא פונה מערבה ופוגש את הזרם המגיע מן הים השחור. מאזור המפגש הזרם ממשיך מערבה וזורם לאורך החופים הצפוניים של הים התיכון. מהזרם המרכזי הזה מתפצלים זרמים נוספים )ראו במפה שלפניכם(. מהירות הזרימה של הזרמים בים התיכון אינה אחידה. בתוך הים המהירות קרובה ל2- ק"מ לשעה )כמו מהירות של הליכה איטית(, ואילו במצרי הים, שאפשר לדמות אותם לצינורות צרים, המים זורמים במהירות רבה יותר. למשל, במצרי מסינה, בין איטליה לסיציליה, מהירות המים מגיעה ל9- ק"מ לשעה )כמו מהירות של ריצה קלה(. זוהי מהירות שבעבר הייתה עלולה לגרום נזק לספינות, וכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית