בחלקו הצפוני של הים התיכון נכללים כמה ימים קטנים ממנו. התבוננו בתצלום הלוין שבעמוד הבא. תוכלו לזהות בו את הימים האלה: הים האגאי, הים היוני, הים האדריאתי, הים הטירני והים הליגורי. ימים אלה שונים זה מזה: בזה המים סוערים יותר, ובזה הם סוערים פחות; בזה כמות הדגים גדולה, ובזה כמות הדגים קטנה יותר; בזה המים מלוחים יותר, ובזה הם מלוחים פחות.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית