ב. דומות אבל שונות הזכרנו כמה נושאים המשותפים לכל תושבי הים התיכון. נציג גם כמה הבדלים. מדינות הים התיכון נחלקות באופן די בולט ל2- קבוצות: .1 המדינות השוכנות בחלקו הצפוני של הים התיכון. .2 המדינות השוכנות בחלקו הדרומי ובחלקו המזרחי של הים התיכון. רוב המדינות השוכנות בצפון הן מדינות מפותחות. אלה הן מדינות שרוב תושביהן מתגוררים ביישובים עירוניים; תנאי החיים בהן נוחים; הרמה הטכנולוגית שלהן גבוהה; תשתיות החשמל והמים, התחבורה והתקשורת, מפותחות; רמת ההשכלה של התושבים גבוהה; והם נהנים משירותים מגוונים בתחומים כמו כלכלה, בריאות, חינוך ותרבות. לעומת זאת, רוב המדינות השוכנות בדרום ובמזרח הן מדינות מתפתחות. אלה הן מדינות שכמחצית מתושביהן מתגוררים ביישובים כפריים, וכמחצית מתגוררים בערים. גם בערים וגם בכפרים תנאי החיים קשים, למשל: התשתיות והשירותים אינם מספקים את צורכי התושבים - לא בכל הבתים יש חיבור למערכות חשמל, מים או ביוב, ואין מספיק רופאים ובתי חולים. במדינות אלה רבים מן התושבים אינם יודעים אפילו קרוא וכתוב. תנאי החיים במדינות המתפתחות שסביב הים התיכון הביאו לידי כך שרבים מהתושבים של מדינות אל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית