א. הים התיכון - גשר בין תרבויות לעמים ולתרבויות סביב הים התיכון יש היסטוריה בת אלפי שנים. במהלך השנים היו תקופות של שלום בין העמים השוכנים לחופי הים התיכון, והיו תקופות שבהן התחוללו בין העמים מאבקים ומלחמות. היו תקופות שבהן תרבויות מסוימות התפתחו, השתלטו על שטחים גדולים והגיעו לפריחה ולשגשוג. והיו תקופות שבהן אותן תרבויות נחלשו ונעלמו, ובמקומן עלו והתפתחו תרבויות חדשות. גם בימי שלום וגם בתקופות של מלחמה שימש הים התיכון "גשר" בין התרבויות והעמים השוכנים לחופיו. הספינות העבירו נוסעים, חיילים וסחורות ממקום למקום. הספנים והנוסעים שעגנו בנמלים סיפרו לתושבי המקום על ארצם, החליפו חוויות, דיווחו על אופנות חדשות. הם אימצו לעצמם ממנהגי המקום, לימדו את התושבים המקומיים את מנהגיהם, וגילו מוצרים חדשים שכדאי להביא איתם כשהם חוזרים לביתם. מחופי הים ומהנמלים המשיכו האנשים, הסחורות והסיפורים לנדוד פנימה, אל תוך הארצות, בדרכי היבשה. התוצאה של התנועה הבלתי פוסקת הזאת היא אותה "ים תיכוניות", המשותפת לארצות האזור ומבדילה אותו מאזורים אחרים בעולם. כבר לפני 2,600 שנה נראו בציורים מארצות הים התיכון מראות המוכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית