י ח י ד ר ב י ם ללא יידוע יידוע ללא ידוע יידוע בגד ים בגד הים בגדי ים בגדי הים מכתב תלונה מכתב התלונה מכתבי תלונה מכתבי התלונה טיפול פנים טיפול הפנים טיפולי פנים טיפולי הפנים דייר בית דייר הבית דיירי בית דיירי הבית פעילות :4 התאם נושא-נשוא )עמ‘ 293( .1 נשפכו; .2 יחול; .3 מתחילות; .4 יניח; .5 כואבת; .6 נמאסו; .7 אבדו; .8 מסוכן פעילות :5 התאם )עמ‘ 293( .1 הצטברו .2 היא .2 הגיעו .4 גדלה .5 התאפשרו .6 נקרא .7 יכולה .8 הגעה .9 ניהלו .10 נחשב פעילות :6 מילות שעבוד ומילות קישור )עמ‘ 293( תיקון השיבושים: .1 במקום: מתי ש - בזמן ש .4 במקום: באם - אם .2 במקום: למה ש - מכיוון ש .5 במקום: היות ו - מפני ש .3 במקום: איפה ש - במקום ש .6 במקום: איך ש - באופן שבו תרצי .7 במקום: במידה ש - אם פעילויות מסכמות: לשון, הבנה והבעה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית