כעבור כמה ימים נתפס האריה במלכודת חבלים של ציידים. העכבר שעבר שם במקרה, פנה אל האריה ואמר: "אל תדאג אני תיכף ומיד אציל אותך" העכבר כרסם בשיניו את החבל, והאריה יצא לחופשי. האריה מיהר אל העכבר ואמר לו: תודה רבה, עכבר יקר וחשב לעצמו: לעולם אין לדעת מי עשוי לעזור בעת צרה ..... ב. הכתיבה בדיבור ישיר היא "חיה" יותר, נותנת אווירה מציאותית ואותנטית. הדיבור בין העכבר לאריה מקבל עוצמה מסוימת עם הכתיבה בדיבור ישיר. הכתיבה בדיבור עקיף מנותקת יותר, מרוחקת. הנמען אינו "חווה" את הסיפור. הדיבור הישיר "מצלם" דיאלוג מבחינת הקצב והטון. מוסיף נופך דרמתי לסיפור. ג. .1 משפט פשוט .2 העכבר לעג לאריה, ולמרות זאת האריה שחרר אותו. .3 למרות זאת - קשר של ויתור. ד. כדאי לך לסייע לאנשים כי לעולם לא תוכל לדעת מי עשוי לעזור לך בשעת צרה. שיעור :11 דיוקי תחביר פעילות :1 יידוע של סמיכות )עמ‘ 292( .2 חבילות השי; לחיילי השריון .5 חברי הכנסת .8 ספרי הלימוד .3 בתי הספר; לחופשת הקיץ .6 שביתת האחיות; בבתי החולים .9 שיטות הלחימה .4 בגדי הים; בחלונות הראווה .7 מכונת הכביסה .10 דברי המתיקה; אויבי השיניים פעילות :2 סמיכות ברבים )ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית