ה. לא העניקו לנשים את הזכות להשתתף בחיים הפוליטים; שינו את החוק בבריטניה לאחר ניצחון הנשים; הרשו לנשים בחוק להיות בעלות רכוש; אסרו חלק מן הנשים; האכילו אותן בכוח למרות סירובן; בהדרגה העניקו את זכות הבחירה לנשים. ו. היכנסו לפרלמנט תוך עימות פיזי עם השוטרים שחוסמים את דרכיכן; נסו לחדור למשרדו של ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10 בלונדון; השליכו ביצים על פקידי ממשלה; נפצו חלונות של בתי כלבו; כבלו עצמם לפנסי רחוב. ז. נושא; משלים פועל; לוואי; משלים פועל. ח. מאבק… הבחירה - נו, הנשים - לוואי, למען… הבחירה לוואי; לא הצטמצם - נש, לבריטניה - מ"פ; התהליך… לנשים - נו הענקת … לנשים - נו; התרחב - נש; ליתר… אירופה - מ"פ. ט. יצר, התפשט. שיעור :10 סדר מילים והמרות פעילות :1 סדר מילים ומשמעות )עמ 284( ההבדלים במשמעות כתוצאה משינוי מקום - הסברים: .2 ההודעה כלל לא התקבלה. משהו אחר התקבל במשרד. ההודעה התקבלה במקום אחר. .3 הם קטפו אשכוליות וגם פרי אחר. הם קטפו אשכוליות, אך היו אנשים נוספים שקטפו אתם. ולא רק אכלו אותן? הם גם קטפו וגם אכלו את האשכוליות. .4 כל האחרים הגיעו בזמן לבחינה. להרשמה הוא דווקא הגיע בזמן. למ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית