פעילויות מסכמות: סוגי משפטים פעילות :1 סוגי משפטים בקטע )עמ 274( המחלות והמלחמה בהן לוואי נושא נשוא מש פועל לוואי לוואי לוואי נו+נש מש פועל • רוב המחלות נגרמות על ידי יצורים זעירים מאוד )מיקרוסקופיים( הנקראים "חיידקים" או פסוקית לוואי מש פועל "נגיפים". - מורכב פסוקית לוואי )המשך( נושא נשוא מ"פ לוואי מ"פ נושא נשוא מ"פ מ"פ • החיידקים והנגיפים פולשים לגוף האדם או לבעל החיים, והגוף נלחם בהם בעזרת מערכת איבר 1 איבר 2 לוואי לוואי החיסון שלו. - מאוחה איבר 2 )המשך( נושא לוואי נשוא מ"פ מ"פ • תאים מיוחדים תוקפים את החיידקים או את הנגיפים. - פשוט נושא נשוא מ"פ מ"פ מ"פ לוואי • התרופות מסייעות לגוף להילחם במחוללי המחלה. - פשוט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית