נושא נשוא נשוא נושא .16 מסלולו של הירח יחצה את הקו בין השמש לכדור הארץ, ובמשך כמה שניות תיחשך הארץ לגמרי. - מ. מחובר איבר 1 איבר 2 נשוא נושא .17 עד ספטמבר 2002 נאספו בישראל מאה ועשרה מיליון בקבוקים לצורך מחזור. - משפט פשוט נושא נשוא נושא נשוא .18 נהר הנהאני שבקנדה זורם לאטו בעמק רחב, ואז הוא מתרסק על הסלעים בעוצמה אדירה. - משפט מאוחה איבר 1 איבר 2 נושא נשוא נושא נשוא .19 חייו של אדם יוצרים חוליה בשרשרת חיים, ומעשיו של האדם בימי חייו משמשים מפתח איבר 1 איבר 2 לגורלו בעולם הבא. - משפט מאוחה איבר 2 )המשך( נושא נשוא נושא+נשוא .20 הסרט "שר הטבעות" יצא לאקרנים רק לפני שבוע, למרות זאת כבר הספקתי לראותו בקולנוע. - מ. מאוחה איבר 1 איבר 2 נושא נשוא נו+נש .21 הערתך פוגעת בי באופן אישי, אך אתעלם מכך בשל אהבתי אליך. - משפט מאוחה איבר 1 איבר 2 נושא נשוא .22 המשתתפים בתחרות קליעה למטרה מגיעים אל השטח כמה ימים לפני האירוע. - משפט פשוט פעילות :6 סוגי משפטים )עמ 256( א. .1 מאוחה; .2 פשוט; .3 פשוט; .4 מאוחה ב. משפטים 1 ו- 2 בקשר של תכלית; משפטים 3 ו4- בקשר של סיבה ותוצאה שיעור :9 המשפט המורכב פעילות :1 מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית