יא. .1 מקומן של הנשים − מקום הנשים; רכושו של הבעל − רכוש הבעל; משרדו של ראש הממשלה − משרד ראש הממשלה .2 הצירופים הנתונים הם במשלב גבוה יותר. יב. הנשים דרשו: "תנו לנו זכויות פוליטיות שוות לזכויות הגברים". יג. .1 בעלי מקצוע מילה דרך תצורה שורש פועל שורש+משקל - קוטל פ-ע-ל פקיד שורש+משקל - קטיל פ-ק- ד זבן שורש+משקל - קטל ז-ב- נ טלפן שורש+משקל - קטל ט- ל- פ- נ .4 זבן, טלפן הם במשקל קטל. יד. כל הפעלים המודגשים הם בזמן עבר, גוף נסתרות במשמעות פעולה. טו. השורש הבניין שם הפועל שם הפעולה בשלו פיעל לבשל בשול הגישו הפעיל להגיש הגשה כבסו פיעל לכבס כבוס טפלו פיעל לטפל טפול טז. המשרתות עשו את כל העבודות בבתי מעסיקיהן האמידים: ניקיון, בישול, הגשה, כביסה, גיהוץ וטיפול בילדים. ניסוח זה גבוה ורשמי יותר. שיעור :8 המשפט המאוחה פעילות :1 משפטים מאוחים )עמ 252( מילת קישור .2 דוד לא איבד את כתובת הלקוח, אבל הוא הלך לאיבוד בכתובת המדויקת. איבר 1 איבר 2 .3 בבוקר הוא הגיע עם הציוד שלו לדירה שבאבן גבירול, ובארון החשמל המתין לו מפתח הדירה. איבר 1 איבר 2 .4 דוד התמקם בדירה, ועבודת הדבקת הפרקטים החלה. איבר 1 איבר 2 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית