פעילויות מסכמות המשפט הפשוט פעילות :1 משלים פועל ומשלים שם עצם )עמ 242( א. .2 ניגש - נש; המורה - נו; .3 מזמינה - נש; אני - נו; .4 נזקקו - נש; הזוגות הצעירים - נו; .5 יעבדו - נש; שאר העובדים - נו; .6 מתרוצצת - נש; אמא - נו; .7 בא - נש; בקיץ - נו .2 לפני כל ההסברים - משלים פועל, אל הלוח - משלים פועל. ב. .3 אותך - משלים פועל, לשתות - משלים פועל, אתי - משלים פועל, קפה - משלים פועל, ליד הבית - משלים פועל, שלי - משלים שם. .4 הצעירים - משלים שם, להלוואה - משלים פועל, גדולה - משלים שם, כדי לקנות - משלים פועל, בית - משלים פועל. .5 שאר - משלים שם, במשרד - משלים שם, קשה מאוד - משלים פועל, בשעה הזאת - משלים פועל. .6 שלו - משלים שם, כבר חודשים - משלים פועל, בגלל הסיפור הזה - משלים פועל. .7 לארצנו - משלים פועל. ג. .2 כיצד - משלים פועל, לבני אדם - משלים פועל, מתרבות - משלים שם, אחת - משלים שם, - משלים פועל, זה את זה - משלים פועל. .3 כסולם ערכים - משלים פועל, למיליוני בני אדם - משלים פועל, בעולם - משלים שם. .4 את עצמו - משלים פועל, למען הגשמת - משלים פועל, רעיון חדש - משלים שם. .5 ההדרגתי - משלים שם, ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית