פעילות :13 נושא-נשוא בקטע )עמ 206( א. סחר חליפין - סחורה תמורה סחורה, תשלום במטבע. ב. שקל - יחידת משקל, מטבע - משום שהדגם מוטבע בו. נושא נשוא נושא נשוא מורחב • אנשים שילמו בסחורה תמורת סחורה אחרת. עם הזמן אנשים החלו לשלם תמורת הסחורות נושא נשוא באמצעות מטילי זהב, כסף או נחושת. המטילים נשקלו במאזניים. נושא נשוא מורחב נושא נשוא • אנשים ניסו לזייף את המשקל של מטילי המתכת ואת הניקיון של המתכת. הם הוסיפו סיגים נושא נשוא נושא למתכת הטהורה. כפתרון מטיל המתכת הוחתם בטביעה לציון משקלו ותכולתו. אופן זה נשוא של הטבעה משמש עד היום. נושא נשוא • חצי שקל נקרא "בקע". נושא נשוא • בביטוי "בצע כסף" אנשים משתמשים היום... נושא נשוא "בצע", מלשון לבצוע, לשבור, תיאר את צורת התשלום בעת העתיקה. נושא נשוא • המטבעות הראשונים בעולם נטבעו בלידיה שבאסיה הקטנה במאה השישית לפנה"ס. נשוא נושא • במטבעות הוטבעו דגמים אחידים לאישור המשקל ותכולת המתכת. נושא נשוא • המטבעות הראשונים בא"י נטבעו בשנת 400 לפנה"ס לערך ב...עזה שיעור :6 משלימי שם העצם פעילות :1 משלימי שם העצם בקטע )עמ 212( א. בתי הכנסת שימשו לתפילה בציבור, לקריאה ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית