שיעור :4 הנשוא פעילות :1 הנשוא הוא פועל אמיתי )עמ 192( .2 מחר תשודר תכנית הטלוויזיה במיוחד לכבוד החג. )שודרה = נשוא( .3 אתמול הוא האכיל את הדגים שלו. )מאכיל = נשוא( .4 מחר תיכנס המנהלת לחדר המורים נסערת. )נכנסה = נשוא( .5 אתמול חגית הדריכה את הקבוצה שלנו. )תדריך = נשוא( .6 מחר הצפייה במופע זה תשעמם אותנו מאוד. )שעממה = נשוא( .7 מחר חלק גדול מהסטודנטים בחוג הזה ימשיך ללימודי התואר השני )ממשיך - נשוא( .8 מחר תרגיע האם את בנה הבוכה. )הרגיעה = נשוא( .9 מחר אופתע מאוד לפגוש אתכם כאן. )הופתעתי = נשוא( .10אתמול הותקנו מזגנים חדשים. )יותקנו = נשוא( .11מחר תחזרו מהטיול )חזרתם = נשוא( .12אתמול יצאתי לסרט עם כמה חברים. )אצא = נשוא( .13מחר הוא יצליח בבחינות הבגרות בזכות עבודתו היסודית. )הצליח = נשוא( .14מחר ישפצו במוסך מכונית ישנה. )ישפצו = נשוא( .15אתמול נתנו לנו הזדמנות נוספת. )ייתנו = נשוא( פעילות :2 איתור הנשוא )עמ 192( .1 יורד, .2 מצאו, .3 התבקשו, .4 יטפל, .5 מטריד, .6 ישבו, .7 שוררת, .8 רדי, .9 נחשבת, .10 התפתחה, .11 נוצר, .12 נמכרו, .13 הושמעו פעילות :3 איתור נשוא בקטע )עמ 193( הנשואים: מגי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית