.4 מישהו סבור שרותי נמצאת, ושואל זאת כשאלה רטורית. לאחר שנוכח שאינה נמצאת, הוא שואל אם תגיע בהמשך. ב. 1 - לא נמצאת, ולא תגיע במהלך היום. 2 - לא נמצאת עכשיו, אך תגיע במהלך היום. 3 - לא ברור אם רותי נמצאת, ואם תגיע במהלך היום. )אין תשובה( 4 - לא נמצאת, ולא ברור אם תגיע. פעילות :4 מתחתנים )עמ 177( א. מתחתנים? - לא מתפשרים ב. מתחתנים לא מתפשרים המשמעות: הזוג קובע: אנחנו מתחתנים, ולא מתפשרים )על האולם( פעילות :5 משפטים בשלטים )עמ 177( 1. יש משפט 4. יש משפט 7. יש משפט 2. אין משפט 5. אין משפט 8. אין משפט .3 יש משפט .6 יש משפט .9 אין משפט שיעור :3 חלקי הדיבור פעילות :1 הכללה והוספה של חלק דיבור )עמ 184( חלק דיבור: דוגמות נוספות: .1 תואר מתולתל, מרגיע, פראי, עשיר .2 שם עצם שיט, נערים, חבילה, הקפצה .3 תואר הפועל בעצלתים, ידנית, פתאום, כפליים .4 פועל ירגיז, ישן, השתתף, אתלבש .5 תואר הפועל בדממה, אנושות, עכשיו, פה .6 תואר מיוחדת, מיגע, עצום, רטב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית